Witaj! Kliknij w obrazek a zobaczysz co u nas nowego!

Zespół Szkół Specjalnych nr 5 to:
Archiwalne WYDARZENIA    O nas (stara wersja)    Dawniejsze RAJDY    Foto z RAJDÓW

    Szkoła nasza mieści się w Łodzi (dzielnica Teofilów) przy ul. Plantowej 7. Przyjechać do nas możecie pociągiem (to tylko parę kroków od dworca "Łódź Żabieniec"), autobusami lini 78 i 96, tramwajami nr 2,5,8,13 oraz własnym transportem.

    W naszej szkole uczą się dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nadrzędnym celem naszych oddziaływań pedagogicznych jest dobro dziecka i jego wszechstronny rozwój. Pragniemy, aby każdy uczeń osiągnął optymalny poziom rozwoju pozwalający na możliwie największą samodzielność i komfort psychiczny.

    Charakteryzuje Nas: * Otwartość na potrzeby wychowanków, * Fachowa opieka nad dziećmi, * Bogata oferta zajęć rewalidacyjnych, * Różnorodność zajęć pozalekcyjnych...W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w projekcie "Wyjątkowy Uczeń" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt obejmował 17 uczniów z I etapu edukacyjnego. Uczniowie zostali zakwalifikowani do zajęć na podstawie diagnozy i były one dostosowane do indywidualnych potrzeb dzieci. W ramach projektu realizowane były następujące zajęcia:
•Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu,w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji
•Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
•Zajęcia ogólnorozwojowe bazujące na metodzie Weroniki Sherborne
•Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zakresie motoryki małej oparte na twórczej aktywności dziecka

Uczniowie biorący udział w projekcie otrzymali piórniki i zeszyty. Szkoła została wyposażona w tablicę interaktywną, projektor i szereg pomocy potrzebnych do przeprowadzenia zaplanowanych zajęć pozalekcyjnych.
Realizacja projektu korzystnie wpłynęła na rozwój emocjonalno- poznawczy uczniów. Nastąpił wzrost ich wiedzy i umiejętności. Poszerzył się zakres zainteresowań. Wspieranie rozwoju uczniów we wczesnej fazie edukacyjnej pozwoli im lepiej funkcjonować na dalszych etapach edukacyjnych.


Prezentacja dla rodziców (pdf)
Regulamin rekrutacji do projektu Wyjątkowy uczeń (pdf)
Kliknij a zobaczysz wiecej fotek...KONIEC ROKU SZKOLNEGO 2013-2014